Els mercarts exteriors a l'abast de l'il·lustrador

13 i 14 de febrer de 2017 | Arxiu del Regne de Mallorca. Palma 

 

 CARTELL PDF